Warunki udziału w wystawie fotograficznej FUJIFILM Inspire Printing Photo Exhibition podczas Photokina 2018

 

 1. Organizator i wystawa

Organizatorem wystawy fotograficznej FUJIFILM Inspire Printing Photo Exhibition podczas Photokina 2018 jest Fujifilm Europe GmbH, Hessenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Niemcy („FUJIFILM”). Wystawa zostanie przeprowadzona podczas targów Photokina w Kolonii w Niemczech, w terminie od 26 do 29 września 2018 r. Zdjęcia będą prezentowane w specjalnym obszarze wystawowym („wystawa”).

 1. Udział

Udział jest ograniczony do osób w wieku od 18 lat. W celu wzięcia udziału w wystawie należy przesłać zdjęcie, korzystając z formularza online na stronie internetowej FUJIFILM inspire-printing.eu zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Zdjęcia można przesyłać do 31 lipca 2018 roku do godziny 23:59.

 1. Procedura
  • Każda osoba może wziąć udział, zgłaszając jedno zdjęcie. Aby przesłać zdjęcie, uczestnik musi skorzystać z formularza online. Przesyłanie zdjęć w inny sposób nie jest dozwolone.
  • Przesłane zdjęcie musi być w formacie JPEG. Podczas przesyłania uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, kraj oraz tytuł zdjęcia.
  • Przesyłając zdjęcie, uczestnik deklaruje chęć wzięcia udziału w wystawie zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.
  • Zdjęcie i przesłane informacje będą przechowywane do zakończenia wystawy.
  • Zdjęcia zostaną wydrukowane przez FUJIFILM na koszt firmy. (Wydrukowane) zdjęcia będą prezentowane w specjalnym obszarze wystawowym podczas Photokina 2018. Zdjęcie będzie zaprezentowane podczas wystawy wyłącznie wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem zdjęcia. Imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł zdjęcia będą nadrukowane na zdjęciu.
  • Uczestnik nie ma żadnych praw w odniesieniu do prezentacji zdjęcia. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do nieprezentowania zdjęć, które wydają się nieodpowiednie lub obraźliwe albo naruszają obowiązujące przepisy. FUJIFILM nie ma obowiązku informować o tym fakcie uczestników.
  • Przesłane zdjęcia oraz dane zostaną usuniętenajpóźniej 31 grudnia 2018 roku.
  • Wydrukowane zdjęcia zostaną zniszczone po zakończeniu wystawy. 
 1. Przeniesienie praw / zgoda

Przesyłając zdjęcie, uczestnik nieodwracalnie przenosi prawa wykorzystania zdjęć na FUJIFILM i firmy stowarzyszone bez ograniczeń czasowych i geograficznych w odniesieniu do czynności związanych z wystawą i działaniami PR. Obejmują one w szczególności publikację, reprodukcję, zamieszczanie i publikowanie zdjęć do celów własnej reklamy w odniesieniu do wystawy i prezentacji FUJIFILM. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie przesłanych zdjęć do
a) prezentacji podczas wystawy,
b) zamieszczenia w publikacjach oraz komunikatach prasowych w mediach podczas wystawy oraz
c) zamieszczania informacji w intranecie FUJIFILM oraz sieciach społecznościowych, a także na stronie internetowej oraz sieciach społecznościowych firmy Koelnmesse GmbH (organizatora targów Photokina).
Wszelkie dalsze wykorzystanie, włączając użytek komercyjny, będzie wymagało oddzielnej zgody uczestnika. 

 1. Prawa do zdjęcia oraz prawa stron trzecich

Przesyłając zdjęcie, uczestnik potwierdza, że jest twórcą przesłanego zdjęcia i posiada nieograniczone prawa autorskie oraz do wykorzystania zdjęcia, a także, że zdjęcie nie narusza obowiązujących praw ani praw strony trzeciej, w szczególności praw osobistych osób przedstawionych na zdjęciu. Uczestnik deklaruje także, że wszystkie osoby, które można rozpoznać na zdjęciu wyraziły zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia w kampanii. Uczestnik zwolni FUJIFILM, firmy stowarzyszone oraz Koelnmesse GmbH (organizatora Photokina) z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia stron trzecich powstałe w związku z wykorzystaniem zdjęcia podczas wystawy oraz do czynności opisanych w punkcie 4, bez względu na podstawy prawne.

 1. Brak wynagrodzenia

Uczestnik deklaruje swoją zgodę na brak wynagrodzenia lub opłat za przekazanie zdjęcia. 

 1. Postanowienia ogólne
  • FUJIFILM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wystąpienie problemów technicznych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego i przesyłania zdjęć. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia wystawy w dowolnym momencie lub do zmiany warunków udziały bez wcześniejszego powiadomienia oraz podania powodów. FUJIFILM zrealizuje to prawo w szczególności, jeśli kontynuowanie wystawy nie może zostać zagwarantowane z powodów technicznych lub prawnych. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurach oraz dacie wystawy.
  • Udział podlega prawom Federalnej Republiki Niemiec. 
 1. Ochrona danych
  • Ochrona danych osobowych jest niezwykle ważna dla FUJIFILM. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu umożliwienia FUJIFILM przeprowadzenia wystawy oraz wykonywania czynności w mediach i mediach społecznościowych w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Dane będą udostępniane publicznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Przesyłając zdjęcie, uczestnik wyraża zgodę na te postanowienia.
  • Wydrukowane zdjęcia zostaną zniszczone po zakończeniu wystawy.
  • Przesłane zdjęcia oraz dane zostaną usuniętenajpóźniej 31 grudnia 2018 roku.
 1. Special provision for Spain

Photos from participants from Spain will be shown at another exhibition organized by FUJIFILM in Spain. Details of this exhibition will be communicated soon on the site www.inspire-printing.eu. In the meantime these terms and condition apply accordingly. In deviation to the provisions above such uploaded photos and submitted data will be deleted the latest 6 months after the exhibition in Spain but not later than 31 December 2019.

 

Loading