Voorwaarden voor deelname aan de FUJIFILM inspire printing-fototentoonstelling op Photokina 2018

 

 1. Organisator en tentoonstelling

Organisator van de FUJIFILM inspire printing-fototentoonstelling op Photokina 2018 is FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Duitsland („FUJIFILM“). De  tentoonstelling wordt gehouden op Photokina in Keulen, Duitsland, in de periode van 26 t/m 29 september 2018. De foto's worden getoond in speciale tentoonstellingsruimten (“Tentoonstelling”).

 1. Deelname

Deelname is beperkt tot personen van 18 jaar en ouder. Als iemand wil deelnemen aan de Tentoonstelling moet hij/zij een foto uploaden via het online formulier op de FUJIFILM-website inspire-printing.eu volgens de voorwaarden die in dit document zijn bepaald. De foto kan worden geüpload tot en met 31 juli 2018, 23:59 u.

 1. Procedure
  • Elke persoon kan deelnemen met één foto. Voor het uploaden van de foto moet de deelnemer het online formulier gebruiken. Het is niet toegestaan om op een andere manier foto's te uploaden.
  • De geüploade afbeelding moet een JPEG-bestand zijn. Bij het uploaden moet de deelnemer zijn of haar voor- en achternaam, e-mailadres, land en titel van de afbeeding opgeven.
  • Met het uploaden van een afbeelding verklaart de deelnemer dat hij of zij bereid is om deel te nemen aan de Tentoonstelling volgens de voorwaarden die in dit document staan vermeld.
  • De foto en de ingediende informatie wordt tot het einde van de tentoonstelling bewaard.
  • De foto wordt door en op kosten van FUJIFILM afgedrukt. De (afgedrukte) foto wordt in speciale tentoonstellingsruimten op de Photokina 2018 getoond. De foto wordt uitsluitend samen met de voor- en achternaam van de deelnemer en de afbeeldingstitel tentoongesteld. De voor- en achternaam van de deelnemer en de afbeeldingstitels worden op de foto gedrukt.
  • De deelnemer heeft geen recht op tentoonstelling van de foto. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om foto's die ze ongeschikt of aanstootgevend vindt of die de vigerende wet schenden niet tentoon te stellen. FUJIFILM is niet verplicht om de deelnemer hierover te informeren.
  • De geüploade foto's en de ingediende gegevens worden uiterlijk 31 december 2018 gewist.
  • De afgedrukte foto's worden na afloop van de tentoonstelling vernietigd. 
 1. Overdracht van rechten/toestemming

Met het uploaden van een afbeelding draagt de deelnemer onherroepelijk eenvoudige gebruiksrechten over aan FUJIFILM en aan haar gelieerde bedrijven zonder tijds- of geografische beperking ten behoeve van de Tentoonstelling en gerelateerde PR-activiteiten. Hieronder vallen in het bijzonder de publicatie, reproductie, illustratie en publicatie van de foto ten behoeve van eigen reclame binnen de context van de Tentoonstelling en presentatie van FUJIFILM. Deze toestemming omvat met name het gebruik van de ingediende foto voor
a) presentatie op de Tentoonstelling,
b) illustratie in publicaties en persberichten in media waarin over de Tentoonstelling wordt geschreven en
c) informatie op het intranet en de sociale netwerken van FUJIFILM, evenals op de website en sociale netwerken van Koelnmesse GmbH (die de organisator is van de Photokina).
Voor verder gebruik, waaronder commercieel gebruik, zal een afzonderlijke toestemming van de deelnemer vereist zijn. 

 1. Recht op de foto en rechten van derden

Met het uploaden van de foto bevestigt de deelnemer dat hij of zij de maker is van de geüploade foto en er onbeperkt auteursrecht en gebruiksrechten op heeft, en dat de foto niet de vigerende wetten of rechten van derden schendt, met name de persoonlijke rechten van personen die in de foto worden getoond. De deelnemer verklaart verder dat alle personen die herkenbaar in de foto worden getoond, toestemming geven voor het gebruik van genoemde foto in de campagne. De deelnemer zal FUJIFILM, de aan haar gelieerde bedrijven en Koelnmesse GmbH (die de organisator is van de Photokina) vrijwaren van alle claims van derden die zich voortdoen naar aanleiding van of in verband met het gebruik van de foto op de Tentoonstelling en voor activiteiten die worden beschreven onder sectie 4, ongeacht de juridische basis.

 1. Geen vergoeding

De deelnemer stemt ermee in om geen compensatie of vergoeding te ontvangen voor het verstrekken van de foto. 

 1. Algemene bepalingen
  • FUJIFILM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het optreden van technische problemen bij het invullen van het registratieformulier of bij het uploaden van de foto. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de Tentoonstelling op elk moment te onderbreken of te beëindigen, of om de voorwaarden van deelname te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen. FUJIFILM zal dit recht met name uitoefenen als de voortzetting van het houden van de Tentoonstelling om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de procedure en in de evenementsdatum van de Tentoonstelling aan te brengen.
  • De deelname is onderhevig aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. 
 1. Gegevensbescherming
  • Het beschermen van persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor FUJIFILM. De gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen puur om FUJIFILM in staat te stellen om de Tentoonstelling te houden en (sociale) media-activiteiten uit te voeren zoals beschreven in dit document. De gegevens worden openbaar gemaakt zoals beschreven in dit document. Met het uploaden van de foto stemt de deelnemer hiermee in.
  • De afgedrukte foto's worden na afloop van de Tentoonstelling vernietigd.
  • De Geüploade foto's en ingediende gegevens worden uiterlijk 31 december 2018 gewist.
 1. Special provision for Spain

Photos from participants from Spain will be shown at another exhibition organized by FUJIFILM in Spain. Details of this exhibition will be communicated soon on the site www.inspire-printing.eu. In the meantime these terms and condition apply accordingly. In deviation to the provisions above such uploaded photos and submitted data will be deleted the latest 6 months after the exhibition in Spain but not later than 31 December 2019.

 

Loading