FUJIFILM'in Photokina 2018'deki "Inspire Printing" Fotoğraf Sergisine Katılım Koşulları

 

 1. Organizatör ve Sergi

FUJIFILM Photokina 2018'deki "Inspire Printing" Fotoğraf Sergisinin Organizatörü Hessenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Almanya adresinde bulunan Fujifilm Europe GmbH'dir („FUJIFILM“). Sergi 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentindeki Photokina'da yapılacaktır. Fotoğraflar özel sergi alanlarında sergilenecektir (“Sergi”).

 1. Katılım

Katılım sadece 18 yaş ve üzeri bireylere açıktır. Sergiye katılmak isteyen kişiler bu belgede belirtilen koşullar uyarınca, FUJIFILM'in inspire-printing.eu İnternet sitesindeki çevrim içi form aracılığıyla bir fotoğraf yüklemelidir. Fotoğraf 31 Temmuz 2018, saat 23:59'a dek yüklenebilir.

 1. Prosedür
  • Her bir kişi tek bir fotoğraf ile katılabilir. Fotoğrafı eklemek için katılımcının çevrim içi formu kullanması gereklidir. Fotoğrafların başka bir şekilde gönderilmesine izin verilmez.
  • Yüklenen resim JPEG dosya formatında olmalıdır. Katılımcı fotoğrafı yüklerken, adını ve soyadını, e-posta adresini, ülkesini ve resmin başlığını da yazmalıdır.
  • Katılımcı, bir resim yüklemek suretiyle, Sergiye, bu belgede belirlenen koşullar uyarınca katılma isteğini beyan etmiş olur.
  • Bu fotoğraf ve gönderilen bilgiler, serginin sonuna dek saklanacaktır.
  • FUJIFILM fotoğrafı, maliyetini de karşılayarak basacaktır. Fotoğraflar Photokina 2018'deki özel sergi alanlarında sergilenecektir (“Sergi”). Fotoğraf sadece katılımcının adı ve soy adı ve resmin başlığı ile birlikte sergilenecektir. Katılımcının adı ve soy adı fotoğrafın üzerine damgalı olacaktır.
  • Katılımcı, fotoğrafın sergileme hakkına sahip değildir. FUJIFILM, uygunsuz ya da incitici ya da yürürlükteki kanunlara aykırı olduğunu düşündüğü fotoğrafları sergilememe hakkını saklı tutar. FUJIFILM'in katılımcıyı bu konuda bilgilendirme yükümlülüğü yoktur.
  • Yüklenen fotoğraflar ve gönderilen bilgiler en geç 31 Aralık 2018'da silinecektir.
  • Fotoğraf baskıları Serginin sonunda imha edilecektir. 
 1. Hakların Devri / İzin

Katılımcı, resim yüklemek suretiyle, FUJIFILM'e ve bağlı şirketlere, Sergi ve ilgili Halka İlişkiler faaliyetleri için basit kullanım haklarını zamana bağlı ve coğrafi herhangi bir kısıtlama olmaksızın geri dönülemez bir biçimde devretmektedir. Bu haklar özellikle, fotoğrafın, FUJIFILM'in Sergisi ve sunumu kapsamında, kendi reklamı için yayım, çoğaltım, gösterim ve yayımlama haklarını içerir. Söz konusu izin, gönderilen fotoğrafın özellikle şu amaçlarla kullanımı için geçerlidir:
a) Sergide sunumunu yapma
b) Sergilerle ilgili yayınlarda ve medyaya yönelik basın bültenlerinde kullanma
c) Hem FUJIFILM'in kurum içi ağında, hem de Photokina'nin organizatörü Koelnmesse GmbH'nin sosyal ağlarında bilgi verme.
Ticari kullanım dahil, her türlü diğer kullanımlar katılımcının ayrı iznini gerektirecektir. 

 1. Fotoğrafın Hakları ve Üçüncü Tarafların Hakları

Katılımcı, fotoğrafı yüklemek suretiyle, yüklenen fotoğrafın yaratıcısı olduğunu ve fotoğrafla ilgili sınırsız telif ve kulanım haklarına sahip olduğunu ve fotoğrafın yürürlükteki kanunlar ya da üçüncü tarafların hakları, özellikle de fotoğrafta gösterilen kişilerin kişisel haklarını ihlal etmediğini teyit eder. Katılımcı ayrıca, fotoğrafta tanınabilir bir şekilde görülen herkesin söz konusu fotoğrafın kampanyada kullanılmasına izin verdiğini beyan eder. Katılımcı FUJIFILM'i, FUJIFILM'e bağlı şirketleri ve Photokina'nin organizatörü Koelnmesse GmbH'yi, üçüncü tarafların, fotoğrafın Sergide kullanılmasından kaynaklanabilecek ya da Sergide kullanılmasına bağlı olabilecek her türlü tazminat talebinden ve yasal temelden bağımsız olarak 4. bölümde açıklanan faaliyetlerden muaf tutacaktır.

 1. Bedelsizlik hükmü

Katılımcı, fotoğrafın sağlanması için hiçbir tazminat ve ücret almama konusuna rıza gösterdiğini beyan etmektedir. 

 1. Genel hükümler
  • FUJIFILM, kayıt formunu doldurma ve fotoğrafı yükleme sırasında oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmez. FUJIFILM, Sergiyi her an durdurma ya da sona erdirme ve önceden bir duyuru yapmaksızın ve nedenlerini belirtmeksizin katılım koşullarını değiştirme hakkını kendisinde saklı tutar. FUJIFILM bu hakkı özellikle Serginin yapılmasına devam edilmesinin, teknik ya da hukuki nedenlerle garanti edilememesi halinde kullanacaktır. FUJIFILM, prosedürde değişiklik yapma ve Serginin etkinlik tarihini değiştirme hakkını saklı tutar.
  • Katılımla ilgili olarak Almanya Federal Cumhuriyetinin kanunları geçerlidir. 
 1. Bilgi Koruma
  • Kişisel bilgilerin korunması FUJIFILM açısından aşırı derecede önemlidir. Bilgiler, sadece FUJIFILM'in sergiyi düzenlemesine olanak sağlamak ve bu belgede belirtilen medya ve sosyal medya faaliyetlerini icra etmek üzere toplanır, işlenir ve saklanır. Bilgiler bu belgede belirtilen şekilde kamu oyuna duyurulacaktır. Katılımcı fotoğrafı yüklemek suretiyle buna izin verir.
  • Fotoğraf baskıları Serginin sonunda imha edilecektir.
  • Yüklenen fotoğraflar ve gönderilen bilgiler en geç 31 Aralık 2018'da silinecektir.
 1. Special provision for Spain

Photos from participants from Spain will be shown at another exhibition organized by FUJIFILM in Spain. Details of this exhibition will be communicated soon on the site www.inspire-printing.eu. In the meantime these terms and condition apply accordingly. In deviation to the provisions above such uploaded photos and submitted data will be deleted the latest 6 months after the exhibition in Spain but not later than 31 December 2019.

 

Loading